Detoxikace v domácích podmínkách

Detoxikace v domácích podmínkách je šetrná a systematicky prováděná detoxikace a očista vašeho organismu, která většinou nevyžaduje klid a odpočinek, ale lze ji provádět za chodu a při běžných profesních i soukromých povinnostech. Metody očisty jsou sestaveny tak, abyste dosáhli potřebných výsledků, ale na rozdíl od detoxikačních pobytů vyžadují delší časový úsek, kt. je závislý na vašem zdraví a kondici.

Pokládáte si otázku, co to přesně a konkrétně detoxikace je?

Detoxikace neboli očista organismu je zbavení se odpadních látek, usazenin a ostatních jedů tedy toxických látek, které se usazují na našich i v našich orgánech, v krvi, na stěnách cév, v lymfatickém systému.

Zajímá vás,

  • jaký dopad mají toxické látky a usazeniny v našem těle?
  • jak toxické látky a usazeniny na našich orgánech ovlivňují naše zdraví?

  • jak poznáme přítomnost toxinů a usazenin?

Jde o proces, který vyžaduje určitou dobu

Jestliže vážně zvažujete zahájit detoxikaci podle tradiční čínské medicíny, musíte si uvědomit, že se jedná o proces, který vyžaduje určitou dobu. Úplné pročištění organismu je navazující systém postupů a dodržení určitých pravidel. Samozřejmě detoxikace (očista) organismu a jednotlivých orgánů, bude u každého jednotlivce trvat odlišnou dobu.

Proč?

Protože každý člověk má naprosto odlišný organismus a samozřejmě v detoxikaci a očistě hraje roli:

  • váš zdravotní stav,
  • to jakým způsobem jste doposud žili, tedy životní styl… (tzn.: na očistě se odráží nepravidelná a nezdravá strava, stres, kouření, alkohol, nadměrné pití kávy apod.)

Je logické, jestliže svůj organismus “zanášíte“ 20 až 50 let nekvalitním jídlem, kouříte, pijete více kávy než vody, dopřeje si alkohol častěji, těžko si tělo pročistíte za týden nebo jednou jedinou detoxikační kůrou. Takové tvrzení by byl podvod…

Samozřejmě není dobré považovat za očistu např. pití kopřivového čaje, taktéž za detoxikaci nepovažuji situaci, kdy:

  • dodržujete odborníkem sestavený jídelníček z ovoce a zeleniny nebo pijete zeleninové a ovocné šťávy
  • dodržujete jakoukoliv formu půstu, anebo si zakoupíte nějaký výrobek určený k detoxikaci, který vám údajně jako jediný (tím myslím samostatný produkt) dokonale vyčistí organismus.

PROSÍM POUŽÍVEJTE HLAVU a raději si prostudujte materiály, které najdete zde na stránkách tohoto webu:) Buďte k sobě upřímní, zřejmě velice dobře víte, jak se ke svému tělu chováte.

Vaše tělo se snaží čistit samo, ale některých látek se jen těžko zbavuje, anebo se jich není schopno zbavit. Na vás samotných je, jaké podmínky vašemu tělu k očistě vytvoříte nebo nevytvoříte.

Hlavní orgány, které očistu a detoxikaci zajišťují, anebo se na ní úzce podílí, jsou střeva, játra a ledviny.  Tradiční čínská medicína se zaměřuje na jednotlivou detoxikaci orgánových soustav, a to velice systematicky a především postupně.

  • Zajímá vás, jakým způsobem můžete detoxikovat a čistit vaše orgány?

  • Jak detoxikace probíhá ve vašem organismu? 

  • Jaké rostliny a preparáty používá tradiční čínská medicína pro očistu?

PŘEČTĚTE SI PRINCIPY DETOXIKACE A OČISTY PODLE TČM

Detoxikace v domácích podmínkách je šetrná a systematicky prováděná detoxikace a očista vašeho organismu. Metody očisty jsou sestaveny tak, abyste dosáhli potřebných výsledků, ale na rozdíl od detoxikačních pobytů vyžadují delší časový úsek, který je závislý na vašem zdraví a kondici.

DETOXIKACE V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH